Konateľ spoločnosti: 0907 977 610 | Sekretariát konateľa: 0905 920 330 | Office manager: 0901 701 422 eurofenix@eurofenix.sk

O spoločnosti

EUROFENIX s.r.o.

Naša spoločnosť pôsobí na českom a slovenskom trhu od roku 1994 a v priebehu svojej existencie prešla rôznymi formami transformácie až do dnešného stavu. V súčasnosti pôsobíme aj na nemeckom trhu. Máme dlhoročné skúsenosti pri realizovaní cestných stavieb rôzneho druhu: výstavba diaľničných a cestných mostov, ciest, vrátane ich rekonštrukcie, búracie práce a demolácie objektov. Samozrejme ponúkame komplexné služby v celej oblasti stavebníctva.

Postupným profilovaním a formovaním štruktúry organizácie spoločnosti, tvorivosťou a flexibilitou pracovného kolektívu, sa naša stavebná spoločnosť stala stabilnou a spoľahlivou, pôsobiacou na slovenskom, českom a nemeckom trhu. Spoločnosť EUROFENIX, s.r.o. má do budúcnosti všetky predpoklady na jej neustály rozvoj a rešpektuje dynamické podnikateľské prostredie.

Uvedomujeme si, že pre náš úspech a spokojnosť našich partnerov je dôležitá kvalita pracovných podmienok našich zamestnancov. Preto vynakladáme úsilie aby sme našim zamestnancom zabezpečili viac ako len vyhovujúce pracovné podmienky. Spoločnosť využíva rôzne motivačné a stimulačné prostriedky pre dosiahnutie spokojnosti a lojality svojich zamestnancov, zvýšenie ich produktivity a jej udržanie. Dbáme na to aby naši zamestnanci pracovali v podmienkach ktoré najmenej ohrozia ich zdravie a bezpečnosť. Je pre nás samozrejmosťou, že na seba preberáme starosť o vybavenie